"Goturdepe" guýulary düýpli abatlaýyş müdirligi

Goturdepe GDAM-niň baş maksady, nebit we gaz çykarmakda önümi peselen guýulary öňdebaryjy tehnologiýalar, awtomatlaşdyrylan serişdeler hem-de zähmet guramagy gowulandyrmak esasda işgärleriniň we onuň agzalarynyň maddy hallaryny ýokarlandyrmak bolup durýar. Önüm beriji guýularyň nebit we gaz kanallaryny çägeden we parasitden arassalamak, guýularyň düýbüne sement köprüsini goýmaklyk, öz gatlagyny abatlamaklyk, Ulanyş kolonnanyň kemçiliklerini düzetmeklik, Guýuda galdyrlan turbalary çykarmaklyk, abatlaýyş işlerinde önümli gatlaklardan gelýän basyşy suwuklyk bilen basyp ýatyrmaklyk ýaly işleri ýerine ýetirýär.