Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy
Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy
Dragon Oil

“Dragon Oýl” nebitgaz ýataklaryny gözlemekde we özleşdirmekde ýöriteleşdirilen kompaniýasydyr.

Biziň esasy iş alyp barýan ýerimiz Merkezi Aziýada ýerleşýän hem bolsa, biziň şol sanda hem Afrikada yklymynda, Ýakyn Gündogar we Merkezi Aziýa sebitlerinde geologiki gözlegler boýunça önümçilik işlerini alyp barýan ýerlerimiz hem bar. Kompaniýanyň baş ofisi B.A.E.-niň Dubaý şäherinde ýerleşýär.

“Dragon Oýl” kompaniýasy “Emirates National Oil Company L.L.C” (ENOC) milli nebit kompaniýasynyň üsti bilen Dubaý emirliginiň hökümediniň eýeçiligindedir.

“Dragon Oýl” kompaniýasynyň 100% eýeçilik paýy bolan esasy önümçilik iş ýeri Hazar deňziniň türkmen kenarýaka bölegindäki “Çeleken” şertnamalaýyn çaginde ýerleşýär, we kompaniýamyz 23 ýyldan gowrak Türkmenistanyň Hökümeti bilen özara bähbitli we netijeli hyzmatdaşlygy gurnamak mümkinçiligi özümize belent mertebe saýmak bilen 2000-nji ýyldan bäri öz işlerini üstünlikli we haýyrly alyp barýar.

Resmi websaýtyhttps://www.dragonoil.com/