Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy
Yug-Neftegaz

“Yug-Neftegaz Private Limited” kompaniýasy (Singapur) halkara bazarlarynda nebit-gaz pudagynda hyzmatlary hödürleýär we Türkmenistanda, Tunisde we Azerbaýjanda işjeň işleýän Kompaniýalar toparynyň işini utgaşdyrýar.

Türkmenistanyň nebit-gaz pudagy üçin durmuşa geçirilýän taslamalar Kompaniýanyň buýurma bukjasynda öňdebaryjy ýeri eýeleýär.

“Ýug-Neftegaz Private Limited” kompaniýasynyň Türkmenistandaky esasy iş ugurlary:

 • Nebit-gaz ýataklaryny gözlemek we işläp taýýarlamak;
 • Nebit-gaz pudagynyň operatorlaryna hyzmatlaryň, enjamlaryň we tehniki çözgütleriň doly toplumyny bermek:
  • Geofiziki işleri we gözlegleri geçirmek (meýdan seýsmiki gözleg, alnan seýsmiki maglumatlary işlemek we düşündirmek);
  • Nebit we gaz guýularyny burawlamak;
  • Islendik çylşyrymlykda nebit we gaz guýularyny düýpli abatlamak;
  • Gazyp almagy güýçlendirmek;
  • WZD hyzmat etmek we abatlamak.

Kompaniýa tarapyndan teklip edilýän tehnologiýalar, ilkinji nobatda, nebit-gaz pudagynda iň öňdebaryjy dünýä tejribesini çuňňur öwrenmegiň we gözlegiň netijesi bolup durýar.

“Yug-Neftegaz Private Limited” kompaniýasynyň önümçilik işlerini guramak, öndürijilikli nebit-gaz gatlaklarynyň önüm bermegi ýokarlandyrmak babatynda täze netijeli usullaryny ulanmak boýunça hususy tehnologiýalary işläp düzmek we ornaşdyrmak bilen baglanyşykly ylmy gözlegleriň netijelerine esaslanýar.

Esasy önümçilik görkezijileri:

01.07.2023 ý. senesi ýagdaýyna 17.05.2011 ý. senesindäki T5-8-397 belgili Şertnamasy boýunça ösýän netije bilen 2246 guýy amallary geçirildi we 4 060 512,90 million tonnadan gowrak täze nebit öndürildi.

Islendik çylşyrymly önümçilik meselelerini çözmek üçin zerur bolan iň döwrebap ýokary tehnologiýaly enjamlara eýe bolmak bilen, kompaniýanyň iň gymmatly baýlygy – adamlarymyz diýip biz hasaplaýarys. Türkmenistanyň çäginde kompaniýada Türkmenistanyň raýatlary bolan 1000-den gowrak hünärmen işleýär. Olaryň başarnyklary we nebit-gaz pudagynda toplan amaly tejribesi “Yug-Neftegaz Private Limited” kompaniýasynyň ýolbaşçylary tarapyndan ýokary baha berildi. Daşary ýurtly we türkmen hünärmenleriniň bilelikdäki netijeli işi meýilleşdirilen önümçilik görkezijilerine ýetmäge mümkinçilik bermek bilen birlikde Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň nebit-gaz pudagyny ösdürýär.

 

YNG_PL-iň resmi web sahypasyna baglanyşyk - https://yng-group.com;
YNG_PL kompaniýasynyň habarlaşmak üçin maglumatlary:
“Yug-Neftegaz Private Limited”
   60 Tessensohn ýoly, # 02-01A, Klub CSC @ Tessensohn, Singapur (217664)
   tel.: +65 6438 3374
   faks: +65 6438 3647
   e-poçta: yng@yng-group.com

"Yug-Neftegaz Private Limited" kompaniýasynyň Türkmenistandaky bölümi
   41, Arçabil şaýoly, Aşgabat, 7440З6, Türkmenistan
   tel.: +993 12 488 526
   faks: +993 12 488 512
   e-poçta: ung.office.tm@gmail.com