Türkmenistanyň we Owganystanyň wekilleri Kabulda TOPH taslamasyny durmuşa geçirmegiň barşyny maslahatlaşdylar
08.09.2023

TAPI Pipeline Company Ltd-iň baş direktory Muhammetmyrat Amanow Owganystanyň şahtalar we nebit ministri wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji Şahabuddin Delawar bilen duşuşdy. Duşuşygyň barşynda Türkmenistan-Owganystan-Pakistan-Hindistan gaz geçirijisiniň taslamasynyň durmuşa geçirilişi maslahatlaşyldy diýip, TOLO news habar berýär.

Duşuşygyň barşynda taraplar taslamany doly durmuşa geçirilýänçä alyp gitmäge ygrarlygyny tassykladylar. Owgan ministriniň bellemegine görä, Kabul Merkezi Aziýadan Günorta Aziýa gaz geçirijini çekmek boýunça meýilnamany durmuşa geçirmek boýunça öz tarapyndan tagallalaryny dowam eder.