2023-nji ýylyň ýedi aýynda Türkmenistanyň Gruziýa awiasion ýangyç importynyň umumy möçberiniň 44,1%-ini eýeleýär
16.08.2023

Şu ýylyň ýanwar-iýul aýlarynda Türkmenistan Gruziýa 29,6 müň tonna awiasion ýangyjyny eksport etdi. Business Media Georgia-nyň Gruziýanyň nebit önümlerini import edijileri birleşigine salgylanyp habar bermegine görä, bu 2023-nji ýylyň ýedi aýynda Gruziýanyň awiasion ýangyç importynyň umumy möçberiniň 44,1%-ini eýeleýär.

Geçen döwürde Gruziýa awiasion ýangyjyň importynyň umumy möçberi 67,1 müň tonna deň boldy, bu bolsa 2022-nji ýylyň degişli döwründäkiden 0,7% azdyr.

Gruziýa awiaýangyjy iberijileriň hatarynda — Azerbaýjan (17,3 müň tonna), Gresiýa (19,3 müň tonna), Türkiýe (6,7 müň tonna), Malta (3,2 müň tonna) bar.

Belläp geçsek, 2022-nji ýylyň oktýabrynda Tbiliside türkmen nebit önümleriniň üstaşyr geçirilmegini ýönekeýleşdirmek we olaryň möçberlerini artdyrmak, şeýle hem türkmen nebit önümlerini import etmek we nebit önümlerini gaýtadan işlemek we olary saklamak bilen bagly bilelikdäki infrastruktura taslamalaryny durmuşa geçirmek hakynda türkmen wekiliýetiniň gatnaşmagynda gepleşikler geçirildi.