Türkmenistanyň Prezidenti Gruziýada täze ilçi belledi
14.08.2023

11-nji awgustda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň gol çeken Permanyna laýyklykda, Döwletmyrat Seýitmämmedow Türkmenistanyň Gruziýa Respublikasyndaky (Tbilisi şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipesine bellendi. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.

Döwlet Baştutanynyň gol çeken degişli resminamasyna görä, Döwletmyrat Seýitmämmedowa Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçi diýen diplomatik derejesi berildi.