Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy
Aşgabatda hazarýaka döwletleriniň özara hyzmatdaşlygynyň meseleleri maslahatlaşyldy
15.09.2023

11-13-nji sentýabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda geçirilen Hazar deňziniň meseleleri boýunça ýokary derejeli Iş toparynyň altynjy maslahatynda hazar boýunça gün tertibiniň esasy meseleleri, hususan-da, ylalaşygyň taslamalary ara alnyp maslahatlaşyldy. Bu barada ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.

Maslahatyň işine bäş hazarýaka döwletiň – Türkmenistanyň, Azerbaýjan Respublikasynyň, Eýran Yslam Respublikasynyň, Gazagystan Respublikasynyň we Russiýa Federasiýasynyň wekilýetleri gatnaşdylar.

Şeýle hem hazarýaka döwletleriniň daşary işler ministrleriniň nobatdaky mejlisine taýýarlyk barada pikir alyşmalar boldy.

Taraplar Iş toparynyň indiki mejlisini Azerbaýjanda geçirmek barada ylalaşdylar.

Çäräniň netijeleri boýunça Beýanat kabul edildi.