«Türkmengeologiýa» DK täze ýolbaşçy bellenildi
01.09.2023

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow penşenbe güni geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň ýolbaşçy düzüminde üýtgeşmeleri geçirdi.

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany bilen, Merdan Täjimowiç Rozyýew, başga işe geçmegi sebäpli, «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň başlygy wezipesinden boşadyldy.

Gurbangeldi Garlyýewiç Garlyýew «Türkmengeologiýa» döwlet korporasiýasynyň başlygy wezipesine bellenildi.