Seýdiniň NGIZ-de ýarym ýylda 227 müň tonna çig mal gaýtadan işlenildi
25.07.2023

Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynda 2023-nji ýylyň başky alty aýynda 227,4 müň tonnadan gowrak çig mal gaýtadan işlenildi. Şol bir wagtda önümçilik meýilnamasy 105,6% ýerine ýetirildi.

Hasabat döwründe 80,1 müň tonna benzin, 55,1 müň tonna dizel ýangyjy, 9,7 müň tonna ýol bitumy öndürildi.

Seýdiniň NGIZ Ýaşyldepede, Gazojakda we Türkmenistany beýleki ýerlerinde uglewodorod känlerindäki nebiti we gaz kondensatyny gaýtadan işleýär. Häzirki wagtda zawodda arassalanan benzin, dizel ýangyjy, mazut we beýleki nebit önümleri öndürilýär. SNGIZ-niň önümleri içerki we daşarky bazarlara iberilýär.