Myhmanhanalar

 “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda ýerleşýän “Nebitçi”, “Gämi”, ýokary derejeli “Serdar” myhmanhanalaryny we Sagaldyş-keselleriň öňüni alyş gullugyny (“Arzuw” myhmanhanany) alýar. 

 

Biz bilen habarlaşmak üçin: Durmuş hyzmat müdirligi

745005, Türkmenistan, Balkan welaýaty, Türkmenbaşy şäheri.
Tel: +993 (243) 96-2-54, +993 (243) 2-04-90.
Faks: +993 (243) 2-04-90.