TDHÇMB-niň söwdalarynda daşary ýurtlara «Türkmennebit» we «Türkmenhimiýa» DK-nyň önümleri ýerlenildi
27.07.2023

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 57-si hasaba alyndy.

Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Maltanyň, Owganystanyň we beýleki ýurtlaryň işewürleri “Türkmenhimiýa” döwlet konserniniň kärhanasynda öndürilen karbamidi, suwuklandyrylan gazy, “Türkmennebit” döwlet konserniniň kärhanasynda öndürilen awtobenzini we ýangyç mazudyny satyn aldylar.

Bulardan başga-da, daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Hytaýyň, Türkiýäniň we Ermenistanyň işewür toparlaryň wekilleri pamyk toplumyny, aşgarlanmadyk matany, ýorgan-düşek toplumlaryny, nah ýüplügi, pagta süýümini, tekiz boýalan we žakkard tüýjümek önümleri satyn aldylar.

Geleşikleriň umumy bahasy ABŞ-nyň 77 million 195 müň 300 dollaryndan gowrak boldy.