Dragon Oil

Dragon Oil Plc — Irlandiýada hasaba alynan nebit kompaniýasydyr. Işleri esasynda Türkmenistanyň Kaspiý deňziniň şelfinde ýerleşdirilendir. Baş mekdebi Dubaýda ýerleşýär.

Kompaniýa Çeleken guramaçlyk teritoriasynda Türkmenistanyň Kaspiý deňziniň böleginde ýerleşen hidrokarbon hammadesini çykaryp bermekde. Bu zona iki ýatagy öz içine alýar: nebitli "Jeýtune" we gazly "Jygalybek". Kompaniýa hünär bölünişi şertnamasy (HBS) şertlerine laýyklykda işläp barmakda. Türkmenistandan başga kompaniýa Ýemende işläp barmakda. 2008-nji ýylda kompaniýa 15 mln barrelden gowrak nebit çykardyp berdi (+28,2% 2007-nji ýyla salysynda).

Kompaniýanyň nebit zapaslary 644 mln barrelden, gazy — 96,28 mlrd m³ hasaplanýar.
Kompaniýanyň 2008-nji ýylyň gelirleri 18,5 % artyp $706 mln bolup durýar.